MALO JE LJUDI KOJI ZNAJU ZNACENJE STRELICA PORED OZNAKE ZA GORIVO U AUTU…

 

Sigurno ste i vi primijetili strelicu pored kazaljek za gorivo,ali se vjerovatno nikada niste zapitali cemu ona sluzi.

Strelicu ima skoro svako auto pogotovo ova novije proizvodnje ali

namjena strelice nije poznata.

Ona je kod nekih automobila okrenuta ka lijevoj strani pored simbola benzinske pumpe a kod nekih ka desnoj.

Ono što je interesantno je da ova strelica pokazuje sa koje se strane

nalazi otvor za sipanje goriva u rezervoar.

Kada se zna onda se vidi da je ovo jednostavno i praktično.

Ali rijetki su koji su znali šta ovo znači.
Mnogi ljudi misle d aje ova funkcija besmislena ali zapravo nije.

Oni koji su uzeli novo auto ova strelica mnogo pomaže da ne idu na

pogrešnu stranu radi sipanja gortiva.

Pitajte malo svoje prijatelje da li je njima poznato.